Przy użyciu usługi myQNAPcloud Link można uzyskać dostęp do plików oraz udostępniać, pobierać i zarządzać plikami zapisanymi na serwerze NAS w siedzibie głównej za pośrednictwem Internetu.

Serwer QNAP NAS obsługuje także usługi VPN świadczone zdalnym pracownikom, zapewniające dostęp z Internetu do serwera NAS i zasobów w prywatnej sieci.

Aplikacja QNAP Browser Station zapewnia na serwerze QNAP NAS wirtualne przeglądarki, umożliwiając łatwy dostęp do zasobów sieci LAN z urządzeń zdalnych, oferując jednocześnie bezpieczeństwo i poufność online

Więcej informacji: myQNAPcloud Link, Serwer VPN, Browser Station

Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmy

Wiadomości biznesowe oraz te prywatne

QNAP Mattermost to bezpieczna i oparta na współpracy platforma do wysyłania błyskawicznych wiadomości, która zapewnia członkom zespołu możliwość publicznego/prywatnego czatu i przesyłania plików. Dzięki pełnej integracji QNAP NAS można archiwizować wszystkie wiadomości i pliki. Mattermost zapewnia także dodatkową aplikację mobilną, umożliwiając członkom zespołu łączność w podróży.

Więcej informacji: Mattermost

     
Zdalni pracownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji QNAP File Station przy użyciu przeglądarek internetowych i łatwo przesyłać pliki i nimi zarządzać z poziomu komputera. Dokumenty Microsoft Office® można bezpośrednio otwierać i modyfikować online, co eliminuje konieczność ich pobierania z serwera NAS na komputer w celu edycji. Dane wrażliwe można szyfrować przy użyciu funkcji szyfrowania AES 265 na potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa i poufności danych.

Aplikacja QNAP Qsync umożliwia synchronizację plików pomiędzy wieloma powiązanymi urządzeniami, znacznie usprawniając współpracę zespołową.

Więcej informacji: File Station, Qsync

Uproszczona wymiana danych pomiędzy komputerami w firmie

Konferencje wideo z wieloma uczestnikami

QNAP KoiMeeter to wysokiej jakości system do przeprowadzania konferencji wideo, umożliwiający bezprzewodowe prezentacje i komunikację między platformami dla wielooddziałowych przedsiębiorstw w celu utworzenia wysokiej jakości wielostronnej komunikacji. Aplikacja także obsługuje transkrypcję audio, a tłumaczenie w czasie rzeczywistym umożliwia pokonywanie barier językowych na spotkaniach międzynarodowych.

Więcej informacji: KoiMeeter

    

Dzięki aplikacji QNAP Boxafe można tworzyć kopie zapasowe, synchronizować pliki, wiadomości e-mail, kalendarze, i kontakty z aplikacji Google™ G Suite i Microsoft® Office 365® na serwerze QNAP NAS. Tworzenie kopii zapasowych tysięcy plików od różnych pracowników to teraz żaden problem.

Więcej informacji: Boxafe

W trakcie pracy zdalnej także potrzebujemy kopii zapasowych danych!

© Copyright - Storage IT Sp. z o. o. 2017 | Obsługa witryny: APLINE